PERSONDATAPOLITIK

Ved at navigere eller handle på imusic.dk giver du tillladelse til, at iMusic behandler persondata som beskrevet i denne persondatapolitik.

Persondata er oplysninger, der kan knyttes til dig som person, fx dit navn, din adresse eller dit telefonnummer. iMusic registrerer og bruger kun de persondata, der er nødvendige for, at du kan handle på hjemmesiden og for at forbedre samme hjemmeside.

iMusic overholder al dansk lovgivning omkring persondatasikkerhed samt EUs persondataforordning.

Ansvarlig for persondata registreret via iMusic.dk er:

Audio Visionary Music A/S
Ryesgade 18, 1
8000 Aarhus C
Danmark

Har du spørgsmål til iMusics brug af persondata, kan du kontakte iMusics kundeservice på 86 13 73 43 / info@imusic.dk.

Herunder kan du læse, hvilke persondata iMusic behandler og til hvilke formål.

Navn, adresse, e-mail og telefonnummer

Disse data, som du oplyser ved oprettelse eller køb via imusic.dk, er nødvendige for at kunne behandle og ekspedere dine ordrer. iMusic kontakter dig kun via e-mail eller telefon, hvis det er nødvendigt i forbindelse med behandling af din ordre. iMusic sender desuden en tilfredshedsmail til førstegangskunder.

iMusic gemmer disse oplysninger for at kunne yde god kundeservice, og så du sparer tid ved fremtidige køb.

Den juridiske hjemmel for behandling af oplysningerne er EU Persondataforordningen, art. 6.1, b (opfyldelse af kontrakt) og f (interesseafvejning).

Kundenummer

Ved oprettelse eller ved første køb på imusic.dk tildeler iMusic dig et unikt kundenummer, der bruges i forbindelse med ordrebehandling og indsamling af data, der er knyttet til dig.

Den juridiske hjemmel for behandling af oplysningen er EU Persondataforordningen, art 6.1, b (opfyldelse af kontrakt) og f (interesseafvejning).

IP-adresse og sidevisninger fra besøgende

Disse data bliver logget af iMusics webserver og bruges til fejldiagnosticering. Loggen slettes efter 60 dage.

Den juridiske hjemmel for behandling af oplysningerne er EU Persondataforordningen, art 6.1, f (interesseafvejning).

IP-adresse og sidevisninger fra kunder, der er logget ind

Disse data bliver logget af iMusics webserver og bruges til at forbedre hjemmesiden samt til bedre at kunne hjælpe dig ved henvendelse til kundeservice. Loggen opbevares i 24 måneder.

Den juridiske hjemmel for behandling af oplysningerne er EU Persondataforordningen, art 6.1, f (interesseafvejning).

Købshistorik

Disse data bliver registreret på imusic.dk, så du kan få overblik over dine køb, og for at du kan få en bedre oplevelse ved henvendelse til kundeservice, herunder ved eventuelle reklamationer.

Købshistorik gemmes i mindst 5 år i henhold til bogføringslov.

Den juridiske hjemmel for behandling af oplysningerne er bogføringslov, købeloven og EU Persondataforordningens art 6.1, f (interesseafvejning).

Betalingsoplysninger

De betalingsoplysninger, som du oplyser ved køb på imusic.dk, er nødvendige for at kunne gennemføre købet og slettes, så snart transaktionen er gennemført.

Den juridiske hjemmel for behandling af oplysningerne er EU Persondataforordningen, art 6.1, b (opfyldelse af kontrakt).

Tilmelding til nyhedsbrev

Giver du samtykke til at modtage nyhedsbreve fra iMusic, bruges dit navn og din e-mailadresse til at sende dig nyhedsbrevet. Dokumentationen om, at du er tilmeldt nyhedsbrevet gemmes, og samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage.

Den juridiske hjemmel for behandling af oplysningerne er EU Persondataforordningen, art 6.1, a (samtykke).

Indgående og udgående fakturaer

Håndteres forsvarligt og gemmes i 5 år i henhold til bogføringslov.

Herunder kan du læse, hvilke eksterne virksomheder, der modtager persondata fra iMusic og til hvilke formål

iMusic gør brug af eksterne samarbejdspartnere for at kunne behandle og levere ordrer, forbedre hjemmesiden og yde god kundeservice. Alle virksomheder, iMusic samarbejder med, har enten varer i et EU-land eller har tilsluttet sig The EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield og har dermed forpligtet sig til at overholde de samme regler om persondatasikkerhed, som er gældende i EU.

Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kundenummer, IP-adresse, sidevisninger og købshistorik videregives til Intercom. iMusic anvender Intercom for at give dig en bedre oplevelse ved henvendelse til kundeservice.

Kontakter du iMusic via mail, gemmes en kopi af din e-mail på Google Mail. Alle modtagne mails bliver slettet efter 5 år. E-mails kan bruges i forbindelse med henvendelse til kundeservice, reklamation, returnering og andet forbundet med behandling af en kundehenvendelse.

Kontakter du iMusic via Facebook, vil dine beskeder blive slettet løbende. Du er selv ansvarlig for den tekst, du skriver på iMusics væg

Dine betalingsoplysninger bliver videregivet til QuickPay med det formål at gennemføre transaktionen i forbindelse med køb på imusic.dk

IP-adresse bliver videregivet til Google Analytics og brugt til at forebygge svindel.

IP-adresse, URL og serverens svartid videregives til New Relic og anvendes til at diagnosticere problemer med sidevisninger og hastighed.

Den juridiske hjemmel for videregivning af oplysninger er EU Persondataforordningens art 6.1, b (opfyldelse af kontrakt) og f (interesseafvejning).

Her kan du læse hvilke rettigheder du har i forhold til dine persondata

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte iMusics kundeservice på 86 13 73 43 eller info@imusic.dk.

Ret til at se oplysninger

Du har ret til at se hvilke oplysninger, iMusic har registreret om dig. Du kan se, hvilke kontaktoplysninger iMusic har om dig, under min konto.

Ret til berigtigelse

Er de oplysninger, iMusic har om dig, ikke korrekte, har du ret til at få dem rettet. Du kan selv rette dit navn og kontaktoplysninger under min konto.

Ret til sletning

Du har ret til at få slettet de informationer, iMusic har om dig, så længe de ikke er nødvendige for at overholde et lovkrav, herunder fx. bogføringslov. Ønsker du dine oplysninger slettet, bedes du rette henvendelse til info@imusic.dk eller ringe på 86 13 73 43.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få behandling af dine oplysninger begrænset.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod iMusics behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger

Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, så de kan anvendes af andre.

Klagemulighed

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, iMusic behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Persondatapolitikken er senest opdateret d. 22/5-2018