Børn og skilsmisse

Anja Marschall


Næsten hvert 3. barn mellem 0 og 10 år oplever, at deres forældre bliver skilt. Mange skilsmissebørn tumler med tanker, dilemmaer og bekymringer i forbindelsemed deres forældres brud, og ofte oplever de, at det er svært at findenogen at dele bekymringerne med. Selv når skilte forældre samarbejder oggerne vil det fælles forældreskab, er børnenes deleliv vanskeligt. Den udfordringskal praktikere i daginstitutioner og skoler være bedre rustet til at møde. Lærere og pædagoger føler sig ofte rådvilde, når de i deres praksis møder børnog forældre i skilsmisse. Det er bekymrende, for netop lærere og pædagoger kanvære barnets helle i midten, når hverdagen mellem to hjem trænger sig på. I denne korte og praksisnære bog giver Anja Marschall sine forskningsbaseredebud på, hvad lærere og pædagoger kan gøre for at støtte et skilsmissebarn bedstmuligt. Hvert kapitel åbner med en case fortalt af børnene selv som indrammerkapitlets tema. Denne følges op af analyser, opmærksomhedspunkter,guidelines og spørgsmål til refleksion.  Børn og skilsmisse - praktikerens guide henvender sig til praktikere i skoler ogi daginstitutioner og til studerende på lærer- og pædagoguddannelserne. Forældre, bedsteforældre og andre med interesse for børn i skilsmisse kan ogsåhave gavn af at læse med.

Comment

Praktikerens guide

Media Bøger     Paperback Book   (Bog med blødt omslag og limet ryg)
Edition 1st edition
Released 15/12-2016
ISBN13 9788759329061
Publisher Samfundslitteratur
Genre Fagbøger     Skole- og Lærebøger, Div.
Pages 173
Dimensions 196 × 174 × 15 mm
Weight 307 g
Language Danish  
Original language Danish