Nostradamus og profetien om Pagtens Ark

Poul Bjørndahl Veggerby

Price
kr. 95,00
Expected to ship
22-29 workdays

Our customers say:Siden 1555 - det Aar, i hvilket den berømte franske Læge udsendte sine Profetier om Verdens og Menneskehedens Skæbne Aarhundreder fremover - har disse Forudsigelser været Genstand for en stadig tilbagevendende Interesse - ikke mindst fordi Opfyldelsen af Profetierne Gang paa Gang har kunnet konstateres. - Poul Bjørndahl Veggerbys Studium af de gamle originale Tekster har resulteret i en helt ny Dechiffrering af den Kode, Profetien er opstillet i, og dette har igen medført Opdagelsen af en Skildring af et gallo-romersk Tempel, under hvis Ruiner endnu kostelige Genstande, blandt andet Sinailovtavlerne og Kejser Trajans brændende Lampe, skal befinde sig. Et nærmere Studium af Profetien førte til en Lokalisering af Findestedet, og en Beskrivelse af Ruinerne i Garonne viser paafaldende Overensstemmelse med den gamle franske Læges Udsagn. Der berettes om Pagtens Arks sælsomme Omflytten fra Sted til Sted, der begyndte ved Sinai Bjerg, til man sidste Gang hører om Helligdommen i Salomons Tempel, og om hvorledes man med Rimelighed kan forestille sig Lovtavlernes videre Skæbne. - Til sidst indledes en samlet Udlægning af Nostradamus’ Profetier, som agtes fortsat i en senere udkommende Publik

Media Bøger     Paperback Book   (Bog med blødt omslag og limet ryg)
Udgave 2nd edition
Released 08/06-2019
ISBN13 9788740914337
Publisher Pipl Press
Genre Pb, Div.
Pages 64
Weight (estimated) 151 gram
Language Danish  
Original language Danish